top of page

Over KBO Oirsbeek

Onze KBO bestaat sinds 31 oktober 1990 en is een actieve organisatie voor jongere en oudere senioren van deze tijd. KBO Oirsbeek telt op dit moment 215 leden en bezorgt al meer dan 30 jaar de ouderen vanaf 50 jaar regelmatig een gezellige, interessante, leerzame middag of dag.

Ons jaarprogramma telt de laatste jaren meer dan 25 activiteiten.

KBO Oirsbeek kent geen vaste middag, maar streeft naar 2 tot 3 activiteiten per maand. Deze kunnen informatief, semi-medisch of sportief zijn (wandeling, fietstocht, jeu de boules), maar ook ontspanning en amusement worden niet vergeten. Deze activiteiten vinden vrijwel altijd plaats op een woensdagmiddag. Onze "binnen-activiteiten" zijn meestal in de Schepenbank of in Partycentrum de Oirsprong. Daarnaast organiseert de KBO ook (bus)excursies naar een stad, een bedrijf of een museum.

Naast deze steeds wisselende maand-activiteiten regelt KBO Oirsbeek ook het "Meer Bewegen voor Ouderen": wij bieden aan fitness & gymnastiek en zwemmen.

De vereniging zet zich verder in om tal van andere zaken voor u te behartigen. 

Vraag ook eens aan bestaande leden naar de ervaringen. U zult vast zeer positieve berichten te horen krijgen.

Zie voor alle activiteiten ons jaarprogramma.

 

KBO afdeling Oirsbeek
Secretariaat: dhr. W.J. Schmitz 
Wijngaardshage 3
6438 HR Oirsbeek

E-mail: wjschmitz@home.nl


K.v.K. Zuid-Limburg nr. 14067339
Bankrelatie: Rabobank Rek: NL33RABO 01027.82.989

Taakverdeling Bestuur KBO Oirsbeek per 1 april 2024

Marina Kessels Voorzitter (wnd)

Dorpstraat 47
6438 JS Oirsbeek
tel. 046 4422513  
e-mail: jmkessels@gmail.com

Geeft leiding aan de Jaarvergadering en de bestuursvergaderingen
Neemt deel aan vergaderingen van de KBO Regio WM en KBO Limburg

Lid Lokaal Comité Dag van de Ouderen 

Bezoekt zieken en jarigen
Vertegenwoordigt de KBO naar buiten bij overleg met de gemeente e.a.

 

Wil Schmitz Secretaris
Wijngaardshage 3
6438 HR Oirsbeek
tel. 046 4423716

e-mail: wjschmitz@home.nl

Voert het secretariaat

Stelt agenda op en maakt verslag van de Jaarvergadering en de bestuursvergaderingen
Stelt de maandelijkse mededelingen voor de leden op
Neemt deel aan de vergaderingen van de KBO Regio WM en KBO Limburg 

 

Huub Driessen Penningmeester
Wijngaardshage 5
6438 HR Oirsbeek
tel. 046 4425546

e-mail: huub.l.j.driessen@hetnet.nl
Is verantwoordelijk voor de financiële zaken.
Is aanspreekpunt voor leden en voor manager Gezondheidscentrum inzake administratie en betalingen: masterfit, gymgroep en zwemmen. Hij beheert de gelden van het SOS en het Lokaal Comité Dag van de Ouderen, en is tevens lid van dit Comité 

  

Willy de Leeuw Vice penningmeester

Vleetkamp 14
6374 NS Landgraaf 
e-mail: w.deleeuw@home.nl

Beheerder van de website: www.kbooirsbeek.nl

 

Marjo Hermes Bestuurslid

Oirsbekerweg 12
6438 HC Oirsbeek
tel. 06 30033922 

e-mail: marjo.hermes@home.nl

Mia Stijffs Bestuurslid

Romenkamp 27
6438 JE Oirsbeek
tel. 046-4423738 

e-mail: fstijffs@ziggo.nl

Bezoekt zieken en jarigen

Bestuursvergaderingen.

Het bestuur van KBO Oirsbeek vergadert structureel iedere eerste maandag van de maand. Elk jaar in de maand oktober worden er enkele extra vergaderingen gehouden in verband met de samenstelling van het nieuwe activiteitenprogramma voor het volgende jaar. Het bestuur probeert voor alle leden een aangenaam en goed georganiseerd activiteitenprogramma samen te stellen en uit te voeren.

bottom of page