top of page

Lid worden

indien u lid wenst te worden, is dat het hele jaar door (telefonisch of schriftelijk) mogelijk. Aanmelden dient te geschieden bij:

Wil Schmitz Secretaris

Wijngaardshage 3

6438 HR Oirsbeek

tel. 046 4423716 

e-mail: wjschmitz@home.nl


Of klik hier om een bericht te sturen naar: dhr. WJ Schmitz via de Contact-pagina

Waar moet een lid aan voldoen
Aan het lidmaatschap van de KBO is één voorwaarde verbonden, de leeftijd moet minimaal 50 jaar zijn.

Als u lid wordt, dan...

 

  • Wordt u, als lid van KBO Oirsbeek, ook aangemeld bij onze bond KBO-Limburg in Roermond.

  • Ontvangt u enkele weken na inschrijving een ledenpas.

  • Ontvangt u maandelijks het KBO magazine "ONS Limburg" en daarbij een inlegvel met "mededelingen voor leden van KBO Oirsbeek" met vermelding van de activiteiten en andere voor leden belangrijke informatie. 
    Bij het KBO magazine van december/januari wordt tevens het "Jaarprogramma van KBO Oirsbeek" gevoegd.

De contributie van KBO Oirsbeek bedraagt vanaf 2024  € 25,00 per lid per jaar.

Donateurs (dat zijn zij die lid zijn van een andere KBO) betalen € 12,50 per jaar.

Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage van de deelnemers gevraagd evenals voor mogelijke reiskosten. 

De contributie van KBO Oirsbeek dient u bij voorkeur vóór januari over te maken op bank-rekeningnummer: NL33RABO 01027.82.989 t.n.v. KBO Oirsbeek ovv "Contributie".

Voor nieuwe leden die zich aanmelden na aanvang van het verenigingsjaar wordt de contributie berekend naar het tijdstip van aanvang lidmaatschap.

Lid worden

Voor vragen en informatie kunt u contact met ons opnemen

Bedankt voor de inzending!

bottom of page